Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

10. prosince 2021 (pá)

V pátek 10. prosince 2021 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 20. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Jednání ZMO bude možné sledovat online na stránce: https://live.publicstream.cz/olomouc (Nefunguje v prohlížeči Internet Explorer)

Návrh programu

1. Zahájení
1.1. Schválení programu
1.2. Změna ve složení RMO
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2022 / Bačák
4. Rozpočtové změny roku 2021 / Bačák
5. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
6. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
7. Družstvo Olomouc, Jižní a Olomouc, Jiráskova – záměr postupu převodů bytů ve spoluvlastnictví SMOl a družstev / RMO
8. BK Olomoucko Sport, s. r. o. - individuální dotace / Záleská
9. OZV o cenové mapě / Žbánek
10. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství / Bačák
11. Sluňákov – Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2022 / Bačák
12. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 / Konečný
13. Program prevence kriminality – schválení přesunu dotace organizaci P-centrum, spolek / Kolářová
14. Pojmenování ulic / Kolářová
15. Lesy města Olomouce, a. s. – nepeněžitý vklad / Major
16. SK Sigma Olomouc – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti / Major
17. Informace o činnosti kontrolního výboru / kontrolní výbor
18. Změna ve složení finančního výboru / finanční výbor
19. Různé
20. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 10. prosince 2021 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu