Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Strategický plán rozvoje města můžete tvořit i vy

Strategický plán rozvoje města můžete tvořit i vy

Strategický plán rozvoje města můžete tvořit i vy

22. září 2021 (st)

Jaká je vize pro budoucí Olomouc? Jaké mají být strategické priority a cíle v rozvoji města a kroky k jejich dosažení? Přijďte diskutovat o možnostech rozvoje našeho města. Zveme vás na veřejné hodnocení naplňování cílů stanovených ve Strategickém plánu rozvoje města Olomouce do roku 2023 i k diskusi o jeho připravované aktualizaci. O své podněty se s odborníky a vedením města můžete podělit ve středu 6. října 2021 od 16 hodin v sále Centra pohybu Olomouc v Sokolské 7.

Na jednání se můžete seznámit s vyhodnocením, jak se dosud daří naplňovat strategické cíle stanovené ve Strategickém plánu rozvoje města Olomouce, platného do roku 2023, a následně se můžete zapojit do moderované diskuse s primátorem a zástupci Magistrátu města Olomouce. „Mít možnost podílet se na rozvoji vlastního města je pro občany velmi důležité. Budeme proto rádi, když se Olomoučané zapojí do připomínkování Strategického plánu rozvoje města Olomouce, který nyní prochází aktualizací. Mohou to udělat jak svými dotazy a náměty přímo na místě, tak případně i vyplněním krátkého dotazníku,“ vysvětluje primátor města Olomouce Mirek Žbánek, jak svými názory a připomínkami mohou obyvatelé výrazně ovlivnit a případně nasměrovat i přípravu budoucího strategického plánu, který bude tvořen s výhledem do roku 2030 a dále.

Statutární město Olomouc dlouhodobě koncepčně plánuje svůj rozvoj. V roce 2021 se nachází v polovině období realizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce, který slouží jako nástroj pro koordinaci aktivit vedoucích ke strategickému rozvoji města. Vychází ze současných potřeb území, identifikuje silné a slabé stránky města i jeho příležitosti a hrozby, stanovuje základní směr a hlavní cíle jeho dalšího vývoje, zaměřuje aktivity města na řešení jeho aktuálních problémů a určuje priority města do roku 2023.

Zajímá-li vás, kam se chce Olomouc ubírat v příštích letech, nahlédněte do strategického plánu.

Odkaz na facebookovou událost k veřejnému projednání Strategického plánu: https://fb.me/e/SSGERJow

| Poslední úprava: 22. září 2021 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon