Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Jak snížit dopad klimatických změn? Analýzu město představuje veřejnosti

Jak snížit dopad klimatických změn? Analýzu město představuje veřejnosti

Jak snížit dopad klimatických změn? Analýzu město představuje veřejnosti

16. září 2021 (čt)

Změna klimatu, ať už je způsobena čímkoliv, je realitou. Pomocí včasných a chytrých opatření je možné dopadům změny klimatu předcházet, počítat s nimi a připravit se. A právě k tomuto účelu bude sloužit Adaptační a mitigační strategie města Olomouce. Město nyní veřejnosti předkládá výstupy z analýz.

Po ukončení analytické části pak budou navazovat další aktivity, které už budou zaměřeny na stanovení konkrétních cílů pro snížení emisí skleníkových plynů, tak aby byly naplněny závazky, ke kterým se Olomouc připojila v rámci Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky.

Adaptační a mitigační strategie města Olomouce má obsahovat nejnovější trendy energetiky a udržitelné dopravy spočívající ve vazbě na principy Smart City, krizového řízení, energeticky úsporná opatření a bude tvořena v souladu s výstupy projektu „Olomouc plánuje budoucnost 2“ a s Energetickou koncepcí Olomouckého kraje. „Konkrétně navržená opatření obsažená ve strategii jako jsou modro-zelená infrastruktura, energetické úspory a čistota ovzduší budou mít následně zásadní vliv na možnost čerpání finančních prostředků z budoucích výzev Norských fondů nebo dotačních titulů EU,“ objasňuje primátor Miroslav Žbánek.

Jako jeden z dílčích podkladů analytické části Adaptační strategie poslouží například i informace ke zpracování energetické bilance od městských organizací. „V průběhu května a června jsme sešli se zástupci našich městských organizací, abychom získali potřebné informace týkající se spotřeby paliv a dalších energetických opatření. Tyto nyní poslouží jako podklad pro navržení konkrétních opatření, která ve výsledku přispějí ke zlepšení životního prostření ve městě,“ vysvětluje jeden z příkladů Martin Luňáček z odboru strategie a řízení magistrátu.

Praktickou podobu totiž mitigační opatření získávají zejména v energetických úsporách, kterými přispívají nejen k ochraně klimatu, ale zejména k úspornějšímu provozu. „Samotná strategie je jedním ze zastřešujících dokumentů, který následně napomůže nasměrovat budoucí investiční a rozvojové plány v Olomouci,“ uvádí primátor Žbánek.

Projekt na zpracování Adaptační a mitigační strategie města Olomouce je z 90 procent financován z Norských fondů.

| Poslední úprava: 16. září 2021 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu