Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » V Holici se staví, oprava vozovky znamená i omezení

V Holici se staví, oprava vozovky znamená i omezení

V Holici se staví, oprava vozovky znamená i omezení

16. července 2021 (pá)

Oprava části vozovky na Návsi Svobody v městské části Holice, přináší částečná omezení v dopravě a organizaci provozu MHD.

Stavební práce, které znamenají částečnou uzavírku, začaly 7. července a probíhat budou do 8. srpna i v prostoru autobusových zastávek a odstavné plochy u konečné zastávky. „Stavební firma tam odstraňuje stávající zastávku, čistí dlažbu a následně vytvoří betonové podloží, aby mohla položit dlažbu novou,“ popsal situaci předseda Komise městské části Holice František Ryšánek.

Od 9. do 25. srpna pak dojde kvůli stavbě k úplné uzavírce na Návsi Svobody, a to z důvodu frézování vozovky, osazování nových přírub kanalizace a lokální opravě žulové dlažby. „Pokládka nové živice proběhne v závěrečných dnech podle počasí. Po dobu úplné uzavírky bude možné po dohodě s pracovníky stavby projet uzavřeným úsekem se zvýšenou opatrností, Jedná se hlavně o vozidla zásobování, pošty a technických služeb,“ upozornil předseda KMČ Ryšánek. „V žádném případě nebude možné v uzavřeném úseku parkovat osobní vozidla a přejíždět mimo vozovku přes nově vybetonované úseky. Pohyb chodců bude umožněn bez omezení po chodníku a místy pro přecházení,“ doplnil.

Opravu komunikace na návsi souběžně doplňuje i stavba chodníku v Keplerově ulici. Podle harmonogramu mají být stavební práce ukončeny 6. srpna a i ty si vyžádají omezení, „Jedná se o částečnou uzavírku, proto nedojde k vyznačení objízdné trasy, například pro nákladní vozidla. Ale je velice pravděpodobné, že zde budou vznikat nárazově menší kolony v souvislosti s pohybem stavební techniky. Proto je po dobu všech omezení třeba projíždět ohleduplně, respektovat dopravní značení a dbát pokynů pracovníků stavby,“ apeloval předseda František Ryšánek.

Provoz MHD:

Dočasné omezení provozu – linky č. 12, 19 a 25
V termínu od středy 7. 7. 2021 do středy 25. 8. 2021 budou autobusové linky vedeny po objízdné trase. Po dobu oprav budou linky č. 12, 19 a 25 provozovány dle výlukových jízdních řádů. Spoje, které jedou přes Holici budou vedeny obousměrně mezi zastávkami Pekárny/Staškova a Holice po objízdné trase ulicemi Přerovská/Hamerská, Týnecká, na kruhový objezd a dále ulicí Keplerova na náhradní zastávky Holice.

Změny v obsluze zastávek:

  • U Mlýna – neobsluhovány – nahrazeny zastávkami Týnecká
  • Holice – u přenosných označníků v ul. Keplerova

Omezení na lince č. 25

Z provozních důvodů dochází na lince k časovým posunům některých spojů.
Spoj s odjezdem v 17.07 hod. z Hlavního nádraží bude opožděn na 17.12 hod a bude ukončen na zastávce Kaufland, sklad bez obsluhy zastávky Holice. Zpět ze zastávky Kaufland, sklad bude spoj veden v 17.28 hod.
Spoj s odjezdem v 18.20 hod. z Hlavního nádraží bude uspíšen na 18.17 hod.
Odjezdy spojů z Nového Dvora v 4.59, 6.03 a 18.00 hod. budou opožděny o 2 minuty na 5.01, 6.05 a 18.02 hod.
Spoj s odjezdem v 22.35 hod. z Holice bude opožděn na 22.38 hod.

Fotografie:

| Poslední úprava: 16. července 2021 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu