Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Kompenzace občanům kvůli výstavbě protipovodňových opatření

Kompenzace občanům kvůli výstavbě protipovodňových opatření

Kompenzace občanům kvůli výstavbě protipovodňových opatření

15. července 2021 (čt)

Lidem, kterých se bezprostředně dotýká výstavba protipovodňových opatření na řece Moravě, poskytne město náhradu v podobě nepeněžního daru. Rada města Olomouce schválila postup pro poskytnutí kompenzačního bonusu občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu této dlouhodobé investice. Žádosti je možné podávat do 31. července.

„Na základě opakujících se stížností občanů zejména z ulic Nábřeží, Blahoslavova, Praskova a Masarykova jsme rozhodli o kompenzaci za ztížené podmínky k bydlení z důvodu výstavby protipovodňových opatření. Jde o dlouhodobou investiční akci, kdy celková doba její realizace přesahuje dvacet čtyři měsíců a vliv stavby na okolí je bezprostřední,“ vysvětlil důvody pro rozhodnutí radních náměstek primátora Otakar Š. Bačák.

Rozhodnutí a výzva občanům definují základní požadavky pro následné schválení nefinančního daru pro občany, kteří musí prokázat svůj trvalý pobyt v nemovitostech na adresách: ul. Nábřeží, ul. Blahoslavova, Gorazdovo nám. 13/738, Praskova 1/737, Masarykova 3/889, Masarykova 10/802, U Soutoku 1/957, U Soutoku 2/1195, Komenského29/913, Komenského 31/914, Komenského 22/886, Husova 4/912, Masarykova 1/609, Masarykova 8/922, které jsou zasaženy bezprostředně výstavbou protipovodňových opatření, v rámci etapy II. B v rozsahu delším než 24 měsíců.

„V souladu se schváleným rozsahem je možné v rámci této výzvy uplatnit nárok na kompenzaci za období roku 2020 a od července 2021 rovněž i za rok 2021, neboť bude splněna podmínka minimálně šesti měsíčního trvalého pobytu na adrese ve vyjmenovaných ulicích a jednotlivých nemovitostech. Výzva pro uplatnění nároku za rok 2022 bude zveřejněna i v příštím roce v přibližně stejném období, kdy bude možné uplatnit nárok i za roky 2020 a 2021. Je na rozhodnutí žadatele, zda nárok uplatní v dílčích žádostech nebo najednou za celé období,“ vysvětluje ekonomický náměstek Bačák.

K podání žádosti, prokázání nároku a výběru druhu nefinančního daru je možné se dostavit na Odbor ekonomický Magistrátu města Olomouce v úředních hodinách do 31. 7. 2021, kancelář č. 363, budova NAMIRO, 3 NP, odborný referent Ing. Jiří Hradil.

K prokázání nároku předloží žadatel doklad s uvedením místa trvalého pobytu ve vyjmenovaných ulicích a jednotlivých nemovitostech dle rozhodnutí Rady alespoň po dobu 6 měsíců v období kalendářního roku, za který je kompenzace požadována. Za nezletilé obyvatele je nárok možné doložit čestným prohlášením zákonného zástupce. Zastoupení žadatele se řídí a dokládá v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku.

V rámci žádosti jsou za každý rok, ve kterém nárok vznikl, jsou žadatelé oprávněni čerpat benefity v hodnotách: 1.000 Kč pro obyvatele nad 16 let věku a 500 Kč pro obyvatele, který v kalendářním roce, za který kompenzace náleží, dovršil nejvýše 15 let. Nároky jednotlivých členů společné domácnosti je možné sčítat. Po zvolení benefitů se případný nevyčerpaný zůstatek nenahrazuje (je možné jej přičíst k případnému nároku za další období), případný převis nároku kompenzace je možné doplatit.

„Po ukončení příjmu žádostí budou předloženy ke schválení Radě města darovací smlouvy za jednotlivé žadatele a po jejich schválení budou tito vyzváni k podpisu schválené smlouvy a převzetí zvolených benefitů,“ doplnil náměstek primátora Otakar Š. Bačák.

Přílohy

Fotografie:

| Poslední úprava: 15. července 2021 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu