Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Na Lazcích vznikne nový park. Město představí jeho dvě varianty

Na Lazcích vznikne nový park. Město představí jeho dvě varianty

Na Lazcích vznikne nový park. Město představí jeho dvě varianty

3. června 2021 (čt)

Plánování „Parku na Dlouhé“ se dostává do další fáze. Po loňském veřejném projednávání navrhl zahradní architekt Radek Pavláčka dvě varianty podoby budoucího parku, které nyní chtějí zástupci města opět představit veřejnosti. Vyslechnout záměry a vyjádřit se k nim můžete v úterý 15. června od 17 hodin při on-line prezentaci aktualizované studie.

Na zatravněné ploše mezi Dlouhou ulicí a Mlýnským potokem ještě nedávno rostlo obilí nebo řepka. S vymezením tohoto území pro veřejný park ale počítaly územní plány už od roku 1930. „Nyní, po aktualizaci prověřovací studie, máme k dispozici dvě varianty řešení parku se zapojením přírodního vodního prvku. Právě díky využití Mlýnského potoka bude Park na Dlouhé zcela jedinečný v kontextu celého města. V Olomouci se totiž jinde nenachází parkově upravená plocha, která by umožňovala přímý kontakt s vodou,“ říká primátor města Olomouce Mirek Žbánek a doplňuje, že v realizaci se bude postupovat ve dvou etapách. „Nejprve budeme řešit zatravněnou plochu mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem, což bude vlastně jádro celého parku, a také pravý břeh Mlýnského potoka, kudy by měla vést nová stezka. Ve druhé etapě, po dohodě s Univerzitou Palackého, která zde vlastní pozemky, pak chceme dořešit zbytek území. Na realizaci parku bychom rádi využili dotaci.“ Na projekt „Park na Dlouhé“ se předpokládá podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí 2021-2027.

Nejširší, centrální část území, tedy v současnosti zatravněná plocha mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem, tvoří těžiště celého návrhu. Rozlehlá volná plocha při meandru Mlýnského potoka je podle odborníků z útvaru hlavního architekta pro další využití území nejvhodnější i díky tomu, že je v dostatečné vzdálenosti od frekventované ulice Dlouhá. „V těchto místech proto v obou variantách počítáme s využitím elementu vody a vytvořením hlavních pobytových a rekreačních ploch. Tuto nejatraktivnější část území studie zvýrazňuje jemnými terénními modelacemi, navrženy jsou samozřejmě stezky pro pěší a cyklisty a také dětské a workoutové hřiště,“ popisuje záměry, jak by měl vypadat budoucí park, vedoucí útvaru hlavního architekta Jana Křenková.

A jaké jsou tedy varianty?

Ta první počítá s vytvořením nového ramene vodního toku, které by vnikalo hlouběji do parku a mohlo zde vytvořit větší mělkou vodní plochu, přístupnou z velmi pozvolna se svažující štěrkové pláže. Mělkou vodu mezi novým a původním břehem, ze kterého vznikne oddělený ostrov, tak budou moci návštěvníci parku využívat třeba jako brouzdaliště s malými ostrůvky.

20-dlouha-01

Druhá varianta pracuje s možností nezavádět vodu z Mlýnského potoka hlouběji do parku, ale umožnit k ní pohodlný přístup, tak aby byla dodržena základní myšlenka kontaktu s vodou. Z břehu tak vznikne prostor pro setkávání a relaxaci u vody.

21-dlouha-02

Příloha

Fotografie:

| Poslední úprava: 3. června 2021 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu