Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

8. března 2021 (po)

V pondělí 8. března 2021 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 15. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce skončilo.

Návrh programu

1. Zahájení
1.1. Schválení programu
1.2. Jednací řád ZMO - návrh na úpravu / Žbánek
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
5. Rozpočtové změny roku 2020 / Bačák
6. Rozpočtové změny roku 2021 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2020 / Bačák
7. Rozpočtové změny roku 2021 / Bačák
8. Dotace z rozpočtu SMOl / Bačák
9. Změna č. II Územního plánu Olomouc - výběr varianty / Giacintov
10. Regulační plán RP-08 Kosmonautů - změna č. II. pořízení / Giacintov
11. Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova - pořízení změny č. 1 / Giacintov
12. Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín-Nová Ulice - pořízení změny č. I / Giacintov
13. Regulační plán RP-23 Norská - pořízení změny č. I / Giacintov
14. Strategický plán a PUMMO - aktualizace akčních plánů / Žbánek
15. Sušárna kalů na ČOV Olomouc / Žbánek, Major, Pelikán
16. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace / Žbánek
17. Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 2021 / Pelikán
18. HMO - změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny / Pelikán
19. ZOO - změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny / Záleská
20. Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouc/ Bačák
21. Program Prevence kriminality/ Kolářová
22. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol/ Konečný
23. OZV o školských obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je SMOl / Konečný
24. OZV o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je SMOl / Konečný
25. OZV o nočním klidu / Záleská
26. OZV, kterou se mění OZV č. 17/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek / Bačák
27. Individuální dotace - fotbalový klub SFK Nedvězí / Záleská
28. Cena města Olomouce 2020 / Záleská
29. Dílčí zpráva o činnosti krizového štábu SMOl / Žbánek, Major
30. Statut a Jednací řád FV ZMO (materiál bude předán dodatečně) / finanční výbor
31. Různé
32. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod do 14:00 hod zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 8. března 2021 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
dočasně neobsluhován.

Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu