Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Most na Masarykově třídě dostává nové základy. Zatopené lomy už opět dávají do Olomouce žulu « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Most na Masarykově třídě dostává nové základy. Zatopené lomy už opět dávají do Olomouce žulu

Most na Masarykově třídě dostává nové základy. Zatopené lomy už opět dávají do Olomouce žulu

Most na Masarykově třídě dostává nové základy. Zatopené lomy už opět dávají do Olomouce žulu

18. června 2020 (čt)

Průběh stavby protipovodňových opatření v centru Olomouce dnes ráno kontrolovali zástupci města, Povodí Moravy, s.p., a firem, které na proměně nábřeží pracují. Hlavními tématy kontrolního dne byl průběh stavby mostu na Masarykově třídě, podoba dokončené části nábřeží mezi ulicemi Šmeralova a Kosmonautů a dodržení harmonogramu celé akce. Zástupce stavby hovořil i o dopadu nedávných povodní na průběh stavby.

„Stavební práce v Olomouci byly na dva dny pozastaveny. Museli jsme vyklidit stavební stroje z koryta řeky, jinak zde ale žádné komplikace nebyly. Pouze dodávka žulových prvků z Mikulovic, jejichž kamenolomy byly po přívalových deštích pod vodou, byla zhruba na týden zastavena,“ konstatoval Jakub Vlk, vedoucí projektu. „V této souvislosti bych rád zdůraznil, že žula, z níž budou vystavěny stěny nábřeží a náplavky v centru Olomouce, pochází ze severu Olomouckého kraje a jedná se tedy o materiál z našeho regionu,“ doplnil primátor Mirek Žbánek.

Jakub Vlk následně prezentoval průběh stavebních prací. „Povodní polovina starého mostu na Masarykově třídě je zbourána a už jsou založeny obě dvě opěry nového mostu. Současně demolujeme starou opěru původního mostu,“ uvedl šéf stavby Vlk. Kovovou konstrukci nového mostu už mezitím začíná připravovat specializovaný dodavatel z Itálie. Hotovou konstrukci budou pak po kolejnicích zasunovat z jednoho břehu na protější stranu ve druhé polovině roku. Jakmile bude polovina nového mostu včetně betonové mostovky hotová, přesune se na ni lávka pro pěší a inženýrské sítě a může začít demolice zbývající části starého mostu. Harmonogram je podle Jakuba Vlka následující: letos v prosinci bude hotova první polovina mostu, v prosinci 2021 dokončí druhou polovinu mostu a v květnu roku 2022 se na novém mostě projedou první auta a tramvaje.

Další část kontrolního dne se pak odehrála na nábřeží u vysokoškolských kolejí. Tento úsek stavby je už hotov, momentálně se připravuje dohoda mezi Povodím Moravy, s. p. a městem Olomouce o správě pozemků na nábřeží. V praxi tato dohoda určí, kdo se bude starat o nově vysazené čtyři stovky stromů, kdo zajistí sečení trávy a také vyvážení odpadkových košů. Během prohlídky nábřeží se jednalo o některých detailech, které je ještě potřeba upravit, například o nedokonalém zpracování žulových bloků schodiště na břehu řeky. „Jednali jsme také o vyprojektování a zhotovení schodů, které mají spojovat horní a dolní cyklostezku a umožní tak jednoduchý přístup k nábřeží od vysokoškolských kolejí. Město je připraveno tuto investici vzít na sebe,“ uvedl primátor Žbánek.

Při kontrolním dni se jednalo také o dalších otázkách, například o dočasných problémech s dodržováním deklarované pracovní doby do 21 hodin. Stavba vysvětlila, že šlo o ojedinělé případy, kdy na staveništi bylo nutné ponechat prostor archeologům, a že se nadále bude pracovní doba dodržovat.

Fotografie:

| Poslední úprava: 18. června 2020 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu