Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Pohledem primátora: Jako když se doma během týdne pokazí pračka, lednice a vysavač « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Pohledem primátora: Jako když se doma během týdne pokazí pračka, lednice a vysavač

Pohledem primátora: Jako když se doma během týdne pokazí pračka, lednice a vysavač

Pohledem primátora: Jako když se doma během týdne pokazí pračka, lednice a vysavač

5. prosince 2019 (čt)

Hodně plánů a málo peněz. Městu chyběl solidní střednědobý rozpočtový výhled a dlouhodobý investiční plán. V různých fázích projektové přípravy je dnes tolik plánů, že je rozpočet města nemůže najednou zvládnout. Nutná je i řada dalších investic, ne jen ty, které jsou v programovém prohlášení současné koalice. Když se ale nyní město uskrovní a velké investice lépe a realisticky naplánuje, v budoucnu bude jeho situace výrazně lepší.

Takový je ve zkratce popis současného ekonomického stavu města Olomouce a jeho výhled, který se naplno projevil při přípravě rozpočtu pro rok 2020. „Trochu to připomíná situaci, kdy se v domácnosti během jednoho týdne pokazí pračka, vysavač, lednice a třeba televize. Musíte si zodpovědně promyslet, do čeho investovat nejdřív, a říct si, že třeba bez televize se dá vydržet určitě déle než bez ledničky,“ vysvětluje primátor Mirek Žbánek. Současně ale zůstává optimistou. „Budoucnost našeho města vidím pozitivně. Teď situaci zvládneme, trochu se uskrovníme, budeme hledat nové zdroje a třeba i partnery z privátního sektoru, a bude to dobré,“ dodává Mirek Žbánek.

Před necelým rokem podepisovala nová koalice programové prohlášení rady města Olomouce. I v něm jste počítali s některými významnými investičními akcemi. Jak to vidíte dnes?
Nyní se ukazuje, že kromě našich záměrů tady vyvstává řada dalších nutných investic. Vzhledem k příjmům města a tomu, že rostou mandatorní, tedy povinné výdaje, na tolik investic prostě zdroje nemáme. Musíme tedy uvažovat realisticky a hledat rozumná řešení, která nám aktuální finanční situace města dovolí.

A z plánovaných investic tedy nic nebude?
Ne, tak to není. Jen je musíme lépe naplánovat a upravit dle reálných možností. Velkým problémem města je to, že tady doposud chyběl objektivní a realistický střednědobý rozpočtový výhled a dlouhodobý investiční plán. Město postupně připravuje a do různé fáze projektové přípravy dovedlo projekty za hodně přes jednu miliardu korun, takovou částku ale jeden roční rozpočet nemůže utáhnout.

Čím je to způsobeno, město dostává méně peněz, nebo je problém jinde?
Příčin je celá řada, je to kombinace více faktorů. Městu rostou mandatorní výdaje a roste i objem objednávky veřejných služeb. Každým rokem se dává více za údržbu silnic a chodníků, za veřejnou zeleň a další služby, rostou i náklady na mzdy zaměstnanců magistrátu, městské policie a příspěvkových organizací. Mzdy zvyšuje zákonem stát, ale prostředky na toto zvýšení musí najít samo město. Pokud jde o již zmíněný nárůst objemu veřejných služeb, jde mimo jiné o to, že se v Olomouci hodně staví, je zde v přepočtu na jednoho obyvatele snad největší bytová výstavba v zemi. Developer dostaví obytné domy, byty rozprodá a městu pak předá do péče nově vzniklé chodníky, silnice i zeleň, aby se o ně město dále staralo. Vždyť už dnes máme v Olomouci asi 290 kilometrů místních komunikací a téměř čtyři sta kilometrů chodníků. A to tu máme mnoho dalších rozvojových zón, kde mohou v budoucnu vyrůstat další a další obytné domy. Olomouc je ale bita i v tom směru, že dostává málo peněz z rozpočtového určení daní.

O jaké částky se jedná?
Když se před deseti lety změnil zákon o rozpočtovém určení daní, přišla Olomouc ročně o téměř dvě stě milionů korun z daňových výnosů. V obdobné situaci jsou další středně velká krajská města. Olomouc přišla o příjmy na úkor malých měst a na úkor čtyř největších měst. Naše město má v přepočtu na jednoho obyvatele z daní zhruba stejné příjmy jako malá města, má ale mnohem větší výdaje. Krajské město přirozeně zajišťuje služby i pro obyvatele malých měst. Tím mám na mysli dotovaný provoz hromadné dopravy, silně dotované třísouborové divadlo a filharmonii nebo například zoologickou zahradu. Snažíme se tento problém tematizovat a hledáme cesty, jak postupovat společně s dalšími podobně postiženými městy, jako je Hradec Králové či třeba Liberec, abychom došli sluchu u představitelů státu. Druhým, specifickým problémem Olomouce je vysoká míra zadlužení. Například jen letos nás splátka dluhu stojí 137 milionů korun. Snížení příjmů z daní a financování starých úvěrů jsou dva faktory, které nás táhnou dolů.

Co dál? Vnější okolnosti městu asi moc nenahrávají.
Je to věcí diskuze a jednání jak na úrovni vedení státu, tak třeba i jednání s krajem. Kraj by se mohl výrazněji podílet na financování institucí, které sice patří našemu městu, ale slouží obyvatelům celého regionu. Tím myslím již zmíněné divadlo, filharmonii či zoologickou zahradu. Můžeme jednat s ministerstvem financí o navýšení neinvestičních transferů ze státního rozpočtu. Důležité je ale hledat také provozní úspory a hlavně postupovat systematicky. Musíme vědět, které investice jsou prioritní a které lze realizovat v dalších letech. Musíme také při plánech na další investice umět kalkulovat s tím, že v dalším plánovacím období Evropské unie budou nižší dotace než doposud. Musíme být realisté a raději počítat i s tím, že dosavadní ekonomický růst zpomalí a poklesnou i naše příjmy z daní. Při dobrém zodpovědném plánování to bude dobré.

Jak tedy vidíte budoucnost hospodaření Olomouce?
Zůstávám optimistou. Musíme zvládnout těžkou situaci, v níž jsme dnes, uskrovnit se, a lépe plánovat. Pak to půjde. Navíc mám plnou důvěru ve svého ekonomického náměstka, který rozpočet města připravuje s velkou pozorností a rozvahou. Pozitivní zprávou je, že město bude i nadále uvolňovat prostředky na estetizaci veřejných prostranství, dál bude opravovat silnice a chodníky, dál se bude snažit zvelebovat zeleň včetně městských parků, dál a systematičtěji bude modernizovat olomoucké školy či městskou hromadnou dopravu. Olomouc je skvělé město a my mu vrátíme i dobrou ekonomickou kondici, i když to bude ještě trvat pár volebních období.

| Poslední úprava: 5. prosince 2019 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu