Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

13. prosince 2019 (pá)

V pátek 13. prosince 2019 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 8. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce již skončilo.

Schválený program:

1. Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví statutárního města Olomouce na období r. 2019 – 2022 / Pelikán
4. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
5. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
6. Regulační plán MPR Olomouc - vydání souboru změn č. IX / Giacintov
7. Rozpočtové změny roku 2019 / Bačák
8. Dotace z rozpočtu SMOl / Bačák
9. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 / Bačák
10. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2023 / Bačák
11. Smlouva o směnečném programu - Dodatek č. 1 / Bačák
12. Zimní stadion - majetkoprávní vztahy / Záleská, Feranec, Major
13. Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek / Bačák
14. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů / Bačák
15. OZV o místním poplatku ze psů / Bačák
16. OZV o místním poplatku z pobytu / Bačák
17. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zrušení OZV o místním poplatku ze vstupného / Bačák
18. OZV o nočním klidu / Záleská
19. Obecně závazná vyhláška o cenové mapě / Major
20. Regulační plán MPR Olomouc - úprava regulačního plánu a pořízení souboru změn č. X / Major
21. Regulační plán RP-23 Sídliště Norská / Major
22. Memorandum o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje / Žbánek
23. Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, III. etapa / Žbánek
24. Zavedení místní Agendy 21 / Žbánek
25. 5. komunitní plán sociálních služeb / Kolářová
26. Aktualizace zřizovací listiny JPO II Olomouc / Major
27. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje / Major
28. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 / Konečný
29. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny / Záleská
30. Přísedící Okresního soudu v Olomouci / Žbánek
31. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev a změna v orgánech družstev Jiráskova, Jižní / Pelikán, Feranec, Major
32. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2020 / kontrolní výbor
33. Různé
34. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 13. prosince 2019 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu