Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Náměstí Republiky bez aut? Většina respondentů z průzkumu je pro « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Náměstí Republiky bez aut? Většina respondentů z průzkumu je pro

Náměstí Republiky bez aut? Většina respondentů z průzkumu je pro

Náměstí Republiky bez aut? Většina respondentů z průzkumu je pro

15. listopadu 2019 (pá)

Letošní ročník Evropského týdne mobility proměnil náměstí Republiky. Pět pracovních dní bylo bez aut. Město se tímto razantním opařením rozhodlo propagovat a podpořit mezinárodní kampaň zabývající se udržitelnou mobilitou. Cílem bylo nasimulovat jiné využití plochy náměstí a rozpoutat diskusi o rozsahu jeho budoucí revitalizace. A co na to veřejnost? To radnice zjišťovala v průzkumu.

Na otázku „Jakou variantu využití náměstí Republiky preferujete?“ v odpovědích dominovala s 67,1 % varianta využití jako veřejného prostoru bez automobilu. Celkem 27 % respondentů by preferovalo veřejné parkoviště, zbylých 5,9 % nemá názor.

„Průzkum probíhal od poloviny září do konce října metodou klasického vyplnění dotazníku či vyplněním elektronického formuláře. Celkem byly sesbírány odpovědi od 629 respondentů, kdy pro účely vhodné reprezentativnosti sesbíraných vzorků byly rozděleny do odpovídajících podílů dle věku a pohlaví a dále dle bydliště respondentů,“ popisuje Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Z průzkumu vyplývá, že odpovědi respondentů, kteří bydlí přímo v městském centru, a problematika se jich dotýká nejvíce, se od celkového rozložení neliší. Výsledky rovněž potvrzují většinový souhlas s variantou náměstí Republiky bez aut. K tomuto návrhu se nejvíce přiklonili respondenti ze Svatého Kopečku, rodinné zástavby na východ od řeky Moravy, pásu kolem města a sídliště Lazce. „V odpovědích se nenachází žádný významný trend, který by například popisoval změnu názorů ve vzdálenosti od centra,“ objasňuje Martin Luňáček.

Problematika parkování na náměstí Republiky nebyla jediným sledovaným ukazatelem. Průzkum se zaměřil i na další okruhy související s dopravou ve městě, které definuje Plán udržitelné městské mobility Olomouc. Mezi sledovanými ukazateli byly například pocit bezpečí ve veřejné dopravě, na kole či při chůzi, spokojenost s kvalitou veřejných prostranství ve městě, spokojenost s dostupností základních služeb jakou jsou úřady, obchody, lékař a řada dalších ukazatelů.

Celý průzkum, který město uskutečnilo ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého, si můžete přečíst na stránkách spokojena.olomouc.eu, ke stažení zde.

Fotografie:

| Poslední úprava: 15. listopadu 2019 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu