Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město, univerzita a zástupci kulturních a kreativních průmyslů diskutovali o prevenci odlivu talentů « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Město, univerzita a zástupci kulturních a kreativních průmyslů diskutovali o prevenci odlivu talentů

Město, univerzita a zástupci kulturních a kreativních průmyslů diskutovali o prevenci odlivu talentů

Město, univerzita a zástupci kulturních a kreativních průmyslů diskutovali o prevenci odlivu talentů

16. října 2019 (st)

Téměř rok odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci intenzivně zkoumají oblast a situaci kreativních průmyslů na Olomoucku. Při úterní panelové diskuzi v Jazz Tibet Clubu seznámili zástupce města i představitele kreativních subjektů s dosavadními poznatky a z nich pramenící sérií doporučení, jež lze uvést v život už v průběhu projektu.

Tým složený ze zástupců přírodovědecké, filozofické a pedagogické fakulty provádí v průběhu roku 2019 intenzivní výzkum, jehož cílem je zjistit motivace aktérů tzv. kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Na základě analýzy současného stavu, osobních rozhovorů a série 12 kulatých stolů tým definoval silné a slabé stránky Olomouce z pohledu kreativně založených firem a jednotlivců. Následně byly pojmenovány důvody, které stojí za odlivem talentovaných mozků z Olomouce (tzv. brain drainu), a identifikovány motivace, jež mohou napomoci k udržení a zvýšení počtu kulturních a kreativních firem či jednotlivců v Olomouci (tzv. brain gainu).

„Zástupcům magistrátu, expertům a subjektům spadajícím do oblasti kulturních a kreativních průmyslů jsme představili příležitosti a doporučení, jak můžou, již v tuto chvíli, město, univerzita i subjekty tuto kreativní oblast podpořit,“ uvedl hlavní řešitel projektu Rostislav Nétek. Konkrétní poznatky na příkladu dobré praxe města Zlína představil Dušan Sviečka (Zlínský kreativní klastr), Richard Vodička (design cité +) demonstroval kreativní přístupy v podnikání, kdy lze prostřednictvím drobných prvků měnit tvář města, a Michal Bubeník (Headcourse) seznámil přítomné posluchače se zásadními nedostatky aglomerace pro budování kariéry u kreativně založených odvětví.

Hlavní částí více než dvouhodinového setkání byla panelová diskuze se zástupci města, a to za účasti primátora Miroslava Žbánka, předsedy kulturní komise Roberta Runtáka, předsedy komise smart city a IT Luďka Janáka a vedoucího oddělení kultury Radima Schuberta. Zmiňované zástupce města doplnil v panelu také odborný gestor programů Technologické agentury ČR Marcel Kraus, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc Radim Kašpar a zástupci UP.

Jak panelová diskuze, tak následná debata pro veřejnost přinesla dialog a formulovala adekvátní otázky, týkající se konkrétních budoucích kroků s jasným cílem zamezit odlivu talentů z regionu. „Naše iniciativa si neklade za cíl kritizovat současný stav, ale podat konkrétní návod složený ze série často drobných, nízkonákladových opatření, jež v Olomouci pomohou udržet talenty a maximálně využít lidský kapitál k proměně image města,“ shrnul setkání Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy UP.

Projekt s názvem Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu je finančně podpořen z programu ÉTA Technologické agentury ČR a bude pokračovat v roce 2020 plošným dotazníkovým šetřením v oblasti kreativních odvětví. Výsledkem bude návrh a realizace konkrétních opatření pro Olomoucko včetně vytvoření specializované mapy zachycující migraci aktérů kreativních odvětví.

Kontaktní osoba:
Petr Bilík | prorektor pro vnější vztahy
Univerzita Palackého v Olomouci
E: petr.bilik@upol.cz | M: +420 774 409 069

Autor: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Fotografie:

| Poslední úprava: 16. října 2019 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu