Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Jak by Olomouc změnili studenti architektury « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Jak by Olomouc změnili studenti architektury

Jak by Olomouc změnili studenti architektury

Jak by Olomouc změnili studenti architektury

18. září 2019 (st)

Jiný pohled na město mají starousedlíci, jiný turisté nebo lidé, kteří do Olomouce dojíždějí za prací. Jak ale město vidí a jak by ho změnili studenti architektury? Jejich pohled je napůl cizí, bez emocí, napůl profesionální, se zanícením. Pořád je řeč o Olomouci a hovořit se bude několikrát. K chystané výstavě návrhů studentů architektury ČVUT v Praze v oranžerii ve Smetanových sadech jsou připraveny i besedy. A jsou otevřené všem.

Rozšíření diskuse o urbanistické a architektonické podobě rozvoje konkrétních lokalit města je cílem spolupráce Olomouce s Fakultou architektury ČVUT v Praze. Město s fakultou uzavřelo smlouvu o spolupráci, slibuje si od ní inspiraci při řešení veřejného prostoru. „Chceme, aby se Olomouc zařadila mezi města, která usilují o co nejširší diskusi nad urbanistickými a architektonickými problémy s nejmladší generací architektů. Díky spolupráci získáme řadu projektů, které představí možná řešení rozvoje města i jeho veřejných prostranství,“ přiblížil podobu nové spolupráce primátor Mirek Žbánek.

Projekty na vybraná území a veřejná prostranství řešili studenti architektury v rámci svých semestrálních prací. Pracovali pod patronací ateliéru vedeného architekty Michalem Kohoutem a Davidem Tichým. Součástí byla i spolupráce s ateliérem krajinářské tvorby vedeným Radmilou Fingerovou. „O spolupráci s ateliérem Kohout – Tichý projevila v minulosti zájem řada měst jako Pardubice, Havlíčkův Brod, Benešov, Praha nebo Brno. A spolupráce se tam následně i úspěšně rozběhla,“ podotkla Jana Křenková z Útvaru hlavního architekta.

Práce odstartoval jarní workshop v Olomouci. „Studenti se zaměřili na budoucí využití území lokality Tržnice a bývalého autobusového nádraží, stávajícího depa Dopravního podniku v souvislosti s jeho plánovaným přemístěním. Řešili budoucí podobu prostoru dnešních Žižkových kasáren, areálu původní celnice a opuštěných ženijních skladů ve Velkomoravské ulici, navrhovali rovněž novou obytnou čtvrť mezi Slavonínem a sídlištěm Povel, stejně jako netradiční areál v prostoru před ČOV v Novosadské ulici či využití proluk v centru města. Dva návrhy se rovněž věnovaly zástavbě v blízkosti historického opevnění na Šibeničním a Tabulovém vrchu. V případě veřejných prostranství se práce soustředily na budoucí podobu třídy Svobody, západní část Velkomoravské ulice a na veřejná prostranství na sídlištích Nová Ulice a Povel,“ vyjmenovala architektka Křenková.

Výstava studentských návrhů začne 20. září v oranžerii ve Smetanových sadech. Slavnostní zahájení bude v 17 hodin. Veřejné diskuse jsou pak připravované ve spolupráci s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství. Diskuse k budoucí podobě Žižkova náměstí bude současně součástí programu celostátního Dne Architektury.

Olomouc: studenti Olomouci

výstava prací studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze - ateliéru vedeného architekty prof. Ing.arch. Michalem Kohoutem a doc. Ing.arch. Davidem Tichým PhD. a atelieru krajinářské tvorby vedeného Ing. Radmilou Fingerovou.

20. září – 13. října v oranžérii ve Smetanových sadech

otevírací doba - úterý, středa, čtvrtek, pátek 15 - 18 hodin, sobota, neděle 14 – 18 hodin + během veřejných diskusí

Veřejná diskuse k zahájení výstavy v pátek 20. září v 17.00

účast: primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, prof. Ing.arch. Michal Kohout, doc. Ing.arch. David Tichý PhD., Ing. Radmila Fingerová a další hosté

Výstavu budou provázet další veřejné diskuse:

úterý 24. září v 17.00 – Příprava strategie zeleně pro město Olomouc

prezentace doc. Ing. Pavel Šimek, PhD. (Mendlova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Lednice na Moravě)

úterý 1. října v 17.00 - Budoucí podoba Žižkova náměstí v Olomouci

veřejná diskuse k budoucí podobě Žižkova náměstí v Olomouci za účasti autorů architektonických studií
účast: Ing. Radek Pavlačka (ZAHRADA Olomouc), Ing.arch. Karel Prášil, (Sborwitz architekti), primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, děkanka Pedagogické fakulty UP Olomouc prof. PeadDr. Libuše Ludíková, CSc. a další hosté

pondělí 7. října v 17.00 - Historická analýza zaměřená na zeleň na Horním náměstí v Olomouci

prezentace analýzy s veřejnou diskuzí, zpracovatel Ing. Roman Zámečník, Ph.D. (památkář, specialista na kulturní památky a památky zahradního umění NPU Brno, vědecko výzkumný pracovník Národní zemědělské muzeum, Mendlova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Lednice na Moravě)

Fotografie:

| Poslední úprava: 18. září 2019 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu