Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město plní povinnost obnovy vodohospodářské infrastruktury « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Město plní povinnost obnovy vodohospodářské infrastruktury

Město plní povinnost obnovy vodohospodářské infrastruktury

Město plní povinnost obnovy vodohospodářské infrastruktury

10. září 2019 (út)

Olomouc plní povinnost zpětného investování výnosů z vodného a stočného do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Potvrdily to závěry kontroly ministerstva zemědělství, která se zaměřila na vytvoření a plnění plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací za roky 2015-2018.

Kontrola, která proběhla na konci června, prověřila i povinné vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu a doložení dokladů o jejich použití. Zároveň se zaměřila na smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace z března 2000 uzavřenou se společností Moravská vodárenská.

„Kontrola ministerstva zemědělství zjistila, že nedochází k porušování smlouvy o nájmu a vůči městu neuplatnila ani žádné sankce. Chtějí pouze doplnit některá chybějící čísla majetkové evidence a aktualizovat plán údržby,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Podle něj kontrola zohlednila v obnově vodohospodářské infrastruktury i všechny předchozí velké investice, které byly v minulosti uskutečněny.

V letech 2004–2006 probíhala I. etapa rekonstrukce a dobudování stokové sítě s celkovými náklady bezmála 600 milionů korun. Dva roky na to byla zahájena II. etapa této stavby s dokončením v roce 2009 a celkovými náklady 1,2 miliardy korun. Tím byla dobudována kanalizační síť ve všech částech města a dokončeno jejich napojení na čistírnu odpadních vod. „Ve stejné době se odehrála i intenzifikace Čistírny odpadních vod Olomouc za 190 milionů, aby odpovídala normám pro eliminaci znečištění odpadních vod v případech aglomerací. Další peníze investovalo do obnovy kanalizace a odvodu srážkových vod Povodí Moravy,“ popsal investiční náměstek primátora Martin Major.

„Do budování a obnovy vodohospodářské infrastruktury směřují peníze z nájmu, který nám za používání kanalizační a vodovodní sítě platí provozovatel,“ objasnil náměstek primátora Matouš Pelikán. Nepřímo pak město do sítí vkládá prostředky i prostřednictvím dalších investičních akcí. „Například při stavbě nových budov, realizaci protipovodňových opatření nebo opravách ulic, jako je nyní chystaná rekonstrukce třídy 8. května,“ doplnil náměstek Pelikán.

Zatímco ještě před pěti lety se nedařilo zcela dosáhnout minimální zákonné částky pro investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury, loni již investice činily 81,5 milionu. „Narůstající trend zohlednilo ministerstvo při kontrole a my v něm budeme i nadále pokračovat. Dříve mělo město priority v jiných směrech, ale my nyní plán investic připravujeme právě tak, aby velké stavební akce současně zohledňovaly i investice do obnovy vodovodní a kanalizační sítě,“ zdůraznil primátor Žbánek.

Strategické cíle vodohospodářské infrastruktury Olomouce vymezuje od loňského června deklarace. Ve společném prohlášení se politické subjekty samosprávy spojily ve snaze o zachování jednotné a sociálně únosné regionální ceny pro vodné a stočné, zajištění zdrojů pro financování obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury, zpětné investování výnosů z vodného a stočného do její obnovy a rozvoje, využití čerpání evropských i národních dotací a zvyšování kvality standardů provozu vodohospodářské infrastruktury včetně investic do nových technologií. Obsahem deklarace je kromě strategických cílů i shoda na tom, že by v budoucnu mělo dojít k převzetí provozování vodovodů a kanalizací od nadnárodní společnosti do rukou subjektu vlastněného městem, respektive veřejným sektorem.

V poslední době, kdy má infrastrukturu pronajatou externí firma, se daří současný stav sítě nezhoršovat, ale postupně zlepšovat, o čemž svědčí klesající množství poruch na inženýrských sítích. Řešené závady souvisejí většinou se změnou počasí, nikoliv se stavem sítě. Vodovodní síť v Olomouci přesahuje 328 kilometrů. Kanalizační je o dvacet kilometrů delší. Celková hodnota sítí činí 7,2 miliardy korun.

| Poslední úprava: 10. září 2019 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu