Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Čtyřčlenná koalice v Olomouci pokračuje, novým náměstkem primátora je Otakar Bačák « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Čtyřčlenná koalice v Olomouci pokračuje, novým náměstkem primátora je Otakar Bačák

Čtyřčlenná koalice v Olomouci pokračuje, novým náměstkem primátora je Otakar Bačák

Čtyřčlenná koalice v Olomouci pokračuje, novým náměstkem primátora je Otakar Bačák

17. června 2019 (po)

Novým náměstkem primátora Olomouce je Otakar Bačák za hnutí SpOLečně. Zástupci stran, které v tomto volebním období tvoří Radu města Olomouce, se dohodli na obsazení uvolněného postu náměstka primátora. Otakar Bačák složil slib zastupitele a Zastupitelstvo města Olomouce jej v pondělí 17. června zvolilo novým členem Rady města Olomouce. V pozici nového náměstka bude mít v kompetenci ekonomiku, městskou zeleň a odpadové hospodářství a Výstaviště Flora Olomouc.

Koaliční spolupráce tak bude i nadále trvat na půdorysu čtveřice subjektů hnutí ANO 2011, ODS, KDU-ČSL a hnutí SpOLečně. Koaliční jednání a hlasování zastupitelů vyvolala rezignace náměstka primátora Pavla Hekely, který na pozici v Radě města Olomouce i na mandát zastupitele rezignoval k 31. květnu 2019.

Na základě dohody v koalici a hlasování zastupitelů se zároveň nově změní kompetence náměstků primátora. Nové rozdělení kompetenci je kodifikováno v dodatku koaliční smlouvy. Zatímco Pavel Hekela měl na starost oblasti kultury, městské zeleně a odpadového hospodářství, agendu komisí městských částí a městské příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc a Moravskou filharmonii Olomouc, Otakar Bačák bude odpovědný za rezort ekonomiky. "Považuji za rozumné začlenit nového člena městské rady do konceptu, který jsme nastavili hned na začátku volebního období, kdy se snažíme kompetence rozdělovat v návaznosti na odbornost jednotlivých náměstků," řekl primátor Mirek Žbánek. Vedle toho převezme Otakar Bačák i rezort městské zeleně a odpadového hospodářství a Výstaviště Flora Olomouc. „Vlak naší koalice má už pěknou rychlost. Doufám, že se mi ten manévr naskočení podaří, většinou se daří těm, kterým někdo z toho jedoucího vlaku pomůže přidržením dveří nebo podáním ruky,“ uvedl při svém jmenování členem rady města Otakar Bačák.

Oblast ekonomiky měla doposud v kompetenci náměstkyně Eva Kolářová. "Velmi dobrým a pozitivním směrem nastartovala rezort ekonomiky. Nyní jí na starost zůstane velmi důležitá oblast sociální, která na ekonomiku města úzce navazuje," dodal primátor Žbánek. Eva Kolářová navíc nově převezme do své gesce také záležitosti komisí městských částí a detašovaná pracoviště. Oblast kultury, která patřila do kompetencí bývalého náměstka Pavla Hekely, bude mít nově na starost náměstkyně Markéta Záleská, a to včetně Moravského divadla Olomouc a Moravské filharmonie Olomouc. 

Hned po svém jmenování zasedl Otakar Bačák jako nový náměstek primátora k předsednickému stolu v čele dnešního zasedání olomouckého zastupitelstva.

Kompetence uvolněných členů Rady města Olomouce

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor
Kancelář primátora, interní audit a kontrola, útvar hlavního architekta, strategie a řízení včetně řízení příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města, mediální komunikace a marketing, zastupování statutárního města Olomouce navenek, Městská policie Olomouc.

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
Investice, doprava a územní rozvoj, ochrana obyvatel.

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora
Smart City a informační technologie, evropské projekty a ITI, majetkoprávní záležitosti, bytová politika, Městská památková rezervace, Hřbitovy města Olomouce.

Ing. Otakar Bačák, náměstek primátora
Ekonomika a rozpočet města, městská zeleň a odpadové hospodářství, Výstaviště Flora Olomouc.

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., náměstek primátora
Školství a využití volného času, partnerství se středními a vysokými školami, vnější vztahy zahrnující zahraniční kontakty a partnerská města, Knihovna města Olomouce.

Mgr. Markéta Záleská, náměstkyně primátora
Cestovní ruch, Informační centrum Olomouc, sport a tělovýchova, kultura, Zoologická zahrada Olomouc, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc.

Eva Kolářová, DipMgmt, náměstkyně primátora
Sociální věci, komise městských částí a detašovaná pracoviště.

Fotografie:

| Poslední úprava: 17. června 2019 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu