Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Městské akciové společnosti se mění. Řídit je budou profesionálové, politici jen dohlíží « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Městské akciové společnosti se mění. Řídit je budou profesionálové, politici jen dohlíží

Městské akciové společnosti se mění. Řídit je budou profesionálové, politici jen dohlíží

Městské akciové společnosti se mění. Řídit je budou profesionálové, politici jen dohlíží

10. dubna 2019 (st)

Zásadní proměnou prošla v pondělí vedení všech šesti akciových společností se stoprocentní účastí města. „Během pondělního jednání rady města tak byl završen slib odpolitizování vedení těchto firem, který jsme dali v závěru loňského roku,“ zdůraznil primátor Mirek Žbánek. Po nynějších změnách už s malou výjimkou ve vedení městských firem nezůstávají žádní politici, na chod a fungování firem bude samospráva dohlížet pouze z pozice dozorčích rad.

„Na rozdíl od minulých vedení města se tato politická reprezentace města rozhodla spolehnout na manažerské dovednosti profesionálů v čele firem. Dohled nad fungováním těchto společností bude soustředěn do dozorčích rad,“ dodal primátor Žbánek. „V souvislosti s tím bylo nutné zvýšit kompetence dozorčích rad, aby rady mohly kontrolovat zájmy města a měly dostatečnou možnost ovlivňovat strategická rozhodnutí a strategické kroky při rozvoji městských společností,“ doplnil člen rady Milan Feranec.

Pondělním rozhodnutím navázala rada na kroky, které byly učiněny v zastupitelstvu města v prosinci. Tehdy bylo deklarováno, že městské společnosti budou řízeny prostřednictvím takzvaného německého modelu fungování. „To znamená, že nejvyšším orgánem akciových společností je dozorčí rada, která volí jednotlivé členy představenstva. V městských společnostech už tedy nadále nenajdete funkce ředitelů a náměstků, neboť tyto manažerské posty budou zastávat přímo členové představenstev,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major.

V prosinci byli do představenstev firem jmenováni zástupci samosprávy, aby příslušné společnosti připravili na nový systém řízení. Tito politici byli nyní z představenstev odvoláni. Výjimkou jsou menší firmy Lesy města Olomouce a Aquapark Olomouc, kde nadále působí v představenstvu někteří uvolnění členové rady, ovšem bez nároku na odměnu. Tyto dvě malé společnosti, které nikdy neměly klasický velký management, se totiž chystají k přechodu na personálně jednodušší monistický systém řízení. V plném rozsahu se změny dotkly firem Výstaviště Flora Olomouc, Správa nemovitostí Olomouc, Dopravní podnik města Olomouce a Technické služby města Olomouce.

Vedení města chce v budoucnu zavádět i jinou významnou novinku v hospodaření městských firem. Jde o aplikaci dalších prvků koncernového řízení, což v praxi musí přinést výrazné finanční úspory. Už dnes se snaží město pro tyto firmy společně nakupovat například pohonné hmoty či energie. V budoucnu by mělo jít o podstatně více koordinovaných kroků, jako je sdílení služeb, sdílení zdrojů a například i možnost vzájemného využití volných finančních prostředků, tedy takzvaný cash pooling. „O další spolupráci firem budeme jednat a definitivní způsob jejich spolupráce bude představen v průběhu letošního roku,“ uvedl primátor Žbánek.

| Poslední úprava: 10. dubna 2019 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu