Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

13. prosince 2018 (čt)

V pátek 14. prosince 2018 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 2. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Schválený program

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 / Pelikán
4. Regulační plán RP 08-Kosmonautů - rozhodnutí o námitkách / Major
5. Regulační plán RP 08-Kosmonautů - vydání / Major
6. Regulační plán RP 10-Sídliště Na Vozovce - Dvořákova – vydání / Major
7. Regulační plán RP-17 Sídliště Povel – vydání / Major
8. Rezerva k obnově vodohospodářské infrastruktury + příloha k výměně / Pelikán, Kolářová
9. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
10. Rozpočtové změny roku 2018 / Kolářová
11. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2019 / Kolářová, Major
12. EIB - revize/konverze úrokové sazby / Kolářová
13. OZV o cenové mapě / Major
14. Protipovodňová opatření IV. etapa – příprava akce a Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, IV. etapa / Žbánek
15. Cyklostezka Bystročice – Nedvězí - Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci / Pelikán
16. OZV o nočním klidu (na rok 2019) / Hekela
17. Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 / Konečný
18. Vystoupení ze zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace / Konečný
19. Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu – návrh zastoupení SMOl ve Sdružení / Záleská
20. Jednací řád ZMO / Žbánek
21. Organizační záležitosti – odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Olomouce, odměňování za funkce členů výborů, předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku / Žbánek
22. Smlouva se členem ZMO / Major
23. Změny v akciových společnostech a příspěvkových organizacích + příloha / Major
24. Přísedící Okresního soudu v Olomouci (nový bod)
25. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – jmenování nového zástupce (nový bod)
26. Různé
27. Závěr

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 13. prosince 2018 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu