Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Prototyp tradiční rodiny si zaslouží respekt a důvěru společnosti « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Prototyp tradiční rodiny si zaslouží respekt a důvěru společnosti

Prototyp tradiční rodiny si zaslouží respekt a důvěru společnosti

Prototyp tradiční rodiny si zaslouží respekt a důvěru společnosti

3. října 2018 (st)

Tradiční rodina není mrtvá. Konference k rodinné politice města Olomouce ukázala naději, že i ve světě, kde se různé tradiční jistoty drolí a jsou s oblibou zpochybňovány, mají pojmy rodina, rodiče a rodinná pouta pořád silný význam i formující vliv.

„Nejen naše země, ale celá evropská společnost nyní zažívá postupné a dost výrazné změny rodinného chování. Právě proto tomuto tématu věnujeme pátý ročník naší tradiční konference,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Dodal také, že město Olomouc se rodinné problematice dlouhodobě věnuje a sklízí za to i ocenění. „Získali jsme titul obec přátelská rodině, a prostředky, které jsou s touto cenou spojené, jsme opět investovali do prorodinných opatření. Tentokrát jsme se zaměřili na podporu mezigeneračních kontaktů vybudováním komunitního centra Pešek,“ doplnil Ladislav Šnevajs. Mimo to v Olomouci pokračuje systematické vybavování koutků pro matky s dětmi ve veřejných institucích či podpora neziskových organizací, které se rodinám věnují.

Fakt, že Olomouc hraje i celorepublikově významnou roli v podpoře rodin, potvrdila ostatně později i zástupkyně ministerstva práce a sociálních věcí Linda Sokačová. „Olomouc v každém případě patří mezi českými a moravskými městy k průkopníkům a nejvýraznějším propagátorům rodinné politiky,“ uvedla Linda Sokačová z odboru rodinné politiky a politiky stárnutí a pozitivně hodnotila i fakt, že se olomoucké konference účastní odborníci z celé republiky.

V následujících příspěvcích přednášející analyzovali statistické údaje, které ukazují, že například pokud jde o míru rozvodovosti, je v Olomouckém kraji čtvrtá nejnižší v zemi, a že zhruba 80 procent dětí ve školním věku na Olomoucku pochází z úplných rodin. Celkově pak míra rozvodovosti v regionu i v celé zemi v posledních dvou letech klesá. Jiné statistické údaje ale upozornily na alarmující fakt, že navzdory všeobecným představám jsou na tom například senioři ekonomicky lépe než mladé rodiny a že bezdětné páry jsou na tom v přepočtu na osobu finančně lépe než rodiny s dětmi.

O praktických zkušenostech matek více dětí hovořily ve svých prezentacích Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu a Rut Kolínská ze Sítě pro rodinu. V příspěvcích zaznělo zdůraznění požadavku, aby stát a společnost vnímaly mateřství a péči o dítě jako profesi, a to navíc velmi významnou. Součástí takového ohodnocení mateřství by mělo být i ekonomické zajištění. Hovořilo se také o riziku snižování profesního sebevědomí žen na mateřské dovolené. Eliška Kodyšová ze Společnosti pro zdravé rodičovství Aperio se zaměřila na podporu sólo rodičů a na celostní přístup k této problematice.

Velký ohlas vzbudilo vystoupení psychologů Radky Hrochové Hrubé a Petra Hrocha z Poradny pro rodinu Olomouc. Bez ohledu na to, jaké nejrůznější modely pro soužití či výchovu dětí se v posledních letech objevují, zůstává dle tohoto vystoupení v člověku zakořeněn ideál tradiční rodiny. Neměli bychom jej zatracovat či rezignovat na jeho hodnotu. „Ostatně i praktické zkušenosti s klienty poradny ukazují, že tento ideál rodiny a její zdravý prototyp stále existují a formují naše myšlení, i když si to třeba člověk nemusí uvědomovat,“ uvedl Petr Hroch.

Dagmar Prachniarová a Květoslav Richter z olomouckého magistrátu představili i výčet opatření, které město pro rodiny v Olomouci realizuje, a seznámili přítomné s investicemi do zařízení, která poskytují rodinám různé služby.

Z příspěvku zástupce Mediačního centra Olomouc Ondřeje Totha se mohli účastníci konference dozvědět množství zajímavých poznatků o tom, jak do problematických situací v rodinách mohou vstupovat děti, jak děti samy takové situace vnímají a jak s nimi lze v rámci mediačního řízení pracovat.

Přílohy:

Fotografie:

| Poslední úprava: 3. října 2018 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu