Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: 18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

19. prosince 2017 (út)

V úterý 19. prosince 2017 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 18. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

 

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Schválený program jednání

  předkládá
1. Zahájení, schválení programu
5. Finanční dar na zakoupení diagnostického přístroje pro Fakultní nemocnici Olomouc Staněk
7. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2018 Major
2. Kontrola usnesení ZMO Staněk
3. Majetkoprávní záležitosti Žáček
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic Žáček
6. Rozpočtové změny roku 2017 Major
8. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018 Major
9. Regulační plán RP – 13 Sídliště Lazce – rozhodnutí o námitkách Jakubec
10. Regulační plán RP – 13 Sídliště Lazce – vydání Jakubec
11. Regulační plán RP – 21 Sídliště Brněnská – I. P. Pavlova – rozhodnutí o námitkách Jakubec
12. Regulační plán RP – 21 Sídliště Brněnská – I. P. Pavlova – vydání Jakubec
13. Změna č. VI. Územního plánu Olomouc – návrh zadání Jakubec
14. Strategický plán – analytická a návrhová část Jakubec
15. OZV o cenové mapě Jakubec
16. Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2018 - 2022 Šnevajs
17. Aktualizace Management plan Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci - 2017 Šnevajs
18. České dědictví UNESCO Giacintov
19. Přísedící Okresního soudu v Olomouci Staněk, Žáček
20. Značení sloupů veřejného osvětlení - vyhodnocení Major
21. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu Urbášek
22. Hřbitovy města Olomouce – změna Zřizovací listiny a Přílohy č. 1 Šnevajs
23. Pojmenování – prodloužení ulice Urbášek
24. Organizační záležitosti Staněk
25. SK Sigma Olomouc, a.s.- delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Major
26. Různé
27. Závěr

Příloha:

| Poslední úprava: 19. prosince 2017 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu