Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomoucká aglomerace vyhlašuje novou výzvu a podpoří třídění odpadů « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Olomoucká aglomerace vyhlašuje novou výzvu a podpoří třídění odpadů

Olomoucká aglomerace vyhlašuje novou výzvu a podpoří třídění odpadů

Olomoucká aglomerace vyhlašuje novou výzvu a podpoří třídění odpadů

13. září 2017 (st)

Vyhlášení výzvy s pořadovým číslem 17 schválila na svém jednání Rada města Olomouce jakožto nositel ITI Olomoucké aglomerace.

Tato výzva je určena pro všechny subjekty, které chtějí modernizovat nebo nově budovat zařízení pro sběr, třídění a úpravy odpadů. Tuto výzvu může v brzké budoucnosti využít také město Olomouc, které připravuje výstavbu nové třídící linky v ulici U panelárny.

Prostředky na tyto dotace jsou alokovány v Evropském fondu pro regionální rozvoj, jedná se o 45 milionů korun, pro následné výzvy bude připraveno dalších 125 milionů korun. Z těchto prostředků budou podpořeny výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, případně zařízení pro materiálové využití odpadů. O podporu z této výzvy se mohou hlásit obce s rozšířenou působností na území Olomoucké aglomerace nebo obchodní korporace, vlastněné ze 100 % městy. „Na základě mapování připravovaných projektů v aglomeraci očekáváme žádosti o dotace od Mohelnice, Uničova a Hranic,“ dodává náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Podpořené projekty by měly být realizovány v příštím roce.

Termín vyhlášení výzvy je stanoven na 15. září 2017, koncipována je jako kolová do 4. října 2017.

| Poslední úprava: 13. září 2017 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu