Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: 16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

11. září 2017 (po)

V pondělí 11. září 2017 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 16. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.

Schválený program

Bod programu: Předkládá:
1. Zahájení, schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce Staněk
2. Kontrola usnesení ZMO Staněk
3. Vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Vodovodu Pomoraví, svazek obcí, na území SMOl Žáček
4. Majetkoprávní záležitosti Žáček
5. Záměr nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olomouc a.s.
(materiál bude předán dodatečně)
Staněk, Žáček, Major, Urbášek
6. Majetkoprávní záležitosti OI Žáček
7. Rozpočtové změny roku 2017 Major
8. Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách Jakubec
9. Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc - vydání souboru Jakubec
10. Soubor změn č. I.B Územního plánu Olomouc - vydání souboru Jakubec
11. Změna č. III Územního plánu Olomouc – výběr varianty Jakubec
12. Pořízení změny č. VI. Územního plánu Olomouce Jakubec
13. Ochrana ovzduší v Olomouci Jakubec
14. Veřejnoprávní smlouvy – dotace na ITI Olomoucké aglomerace Šnevajs
15. Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem Šnevajs, Urbášek
16. Přísedící Okresního soudu v Olomouci Staněk, Žáček
17. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny a bezúplatný převod majetku Jakubec
18. Hřbitovy města Olomouce - změna Zřizovací listiny Šnevajs
19. Partnerská smlouva s městem Kunming Staněk
20. Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2017 kontrolní výbor
21. Různé  
22. Závěr  

Příloha:

| Poslední úprava: 11. září 2017 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu