Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vědecká knihovna představuje své poklady « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Vědecká knihovna představuje své poklady

Vědecká knihovna představuje své poklady

Vědecká knihovna představuje své poklady

6. dubna 2016 (st)

Zcela výjimečný výstavní projekt připravila ve spolupráci se svými partnery na jarní měsíce letošního roku Vědecká knihovna v Olomouci.

Při příležitosti oslav svého kulatého jubilea uvede výstavu Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci, která veřejnosti představí to nejcennější, co druhá nejstarší knihovna v českých zemích ve svých fondech uchovává.

Počátky knihovny sahají do roku 1566, kdy do Olomouce přišli jezuité, založili kolej a pro své studijní potřeby začali budovat knihovnu. V roce 1773 byl jezuitský řád zrušen, univerzita i knihovna převedeny do státní správy a knihovna byla prohlášena za veřejnou Univerzitní knihovnu, která až do roku 1935 fungovala jako hlavní zemská knihovna na Moravě. Díky tomu měla olomoucká bibliotéka možnost vybrat a uchovat ty nejhodnotnější knihy z knihoven bývalých jezuitských kolejí a dalších zrušených klášterů, i díky tomu také v roce 1807 získala právo povinného výtisku z území Moravy. V současnosti je Vědecká knihovna v Olomouci jednou ze tří knihoven v Česku, které uchovávají kompletní tiskovou produkci z území celé republiky a spravuje fond o více než 2,1 miliónech knihovních jednotek.

Během minulých pěti století se v Olomouci podařilo vybudovat mimořádnou sbírku knih, časopisů, rukopisů, map a dalších dokumentů pokrývajících časové období od středověku až po současnost. „Mezi veřejností je ovšem povědomí o tomto bohatství poměrně nízké a knihovna je vnímána převážně jako půjčovna nových knih a studijních materiálů. To bylo také jedním z impulsů pro sestavení expozice, která by představila historii instituce a vybrané dokumenty z jejího fondu,“ říká ředitelka knihovny Jitka Holásková.

Vzhledem ke skutečnosti, že Vědecká knihovna v Olomouci nedisponuje dostatečně velkými a reprezentativními prostory, bylo dohodnuto uspořádat výstavu Chrám věd a múz ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Vlastivědným muzeem v Olomouci. Zaměření obou partnerských institucí také odpovídá rozdělení jednotlivých expozic. V Muzeu umění jsou představeny nejstarší památky knihovny, od nejstaršího kodexu, evangeliáře z počátku 11. století, přes čtyři kulturní památky (Bible olomoucká, Bible boskovická, Evangeliář zábrdovický, Graduál loucký) až po dosud prakticky neznámou rukopisnou mapu světa z konce 15. století. Prezentovány budou také nejvzácnější inkunábule včetně nejstarší známé knihy vytištěné v Olomouci.

Expozice ve Vlastivědném muzeu přibližuje faktory, které bezprostředně ovlivnily podobu knihovny a její fondy. Představeno je například jezuitské dědictví knihovny, role povinného výtisku, cenzura, mecenáši knihovny, důležité osobní knihovny, sbírka bibliofilií, knihovní budovy a další témata. Každý okruh je ilustrován dokumenty z knihovního fondu. Součástí této části výstavy jsou také barokní glóby a další předměty, které kdysi uchovávala knihovna, později ale byly předány právě do sbírek dnešního Vlastivědného muzea v Olomouci.

Obě expozice doplňuje výstava v prostorách Vědecké knihovny v Olomouci zaměřená na význačné osobnosti, které v knihovně v minulosti pracovaly. Životy Jana Aloise Hankeho, Willibalda Müllera, Bohuše Vybírala, Josefa Ludvíka Fischera a dalších jsou navíc propojeny s některými zajímavostmi z doby, kdy v knihovně působili.

Jedním ze stěžejních výstupů akce je reprezentativní katalog výstavy, ve kterém jsou popsány všechny vystavené dokumenty a předměty. Katalog byl vydán ve spolupráci Vědecké knihovny v Olomouci a Muzea umění Olomouc. Současně knihovna vydává také zcela nově zpracované dějiny Vědecké knihovny v Olomouci, založené na výsledcích průzkumu archivních materiálů, který probíhal v uplynulých třech letech.

Výstava Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, záštitu poskytli také arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner, dále primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Výstava probíhá za finančního přispění statutárního města Olomouce a firmy OHL ŽS, a.s.

Výstava bude trvat od 7. dubna do 12. června 2016. Vernisáž je na programu ve čtvrtek 7. dubna od 18:00 hodin v sále Václava III. ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Další informace

Termín konání:

7. dubna – 12. června 2016

Místo konání:

  • Muzeum umění Olomouc | Muzeum moderního umění | Salon | Denisova 47, Olomouc
  • Nejstarší památky Vědecké knihovny v Olomouci
  • Vlastivědné muzeum v Olomouci | Sál sv. Kláry | náměstí Republiky 5, Olomouc
  • Knihy a dějiny ve Vědecké knihovně v Olomouci
  • Vědecká knihovna v Olomouci | Galerie Biblio | Bezručova 2, Olomouc
  • Osobnosti a zajímavosti z historie Vědecké knihovny v Olomouci

Vstupné:

  • Plné vstupné 50 Kč
  • Dětské vstupné 25 Kč
  • Vstupenka platí pro expozici v obou muzeích. Na výstavu v Galerii Biblio ve Vědecké knihovně v Olomouci je vstup volný.

Mgr. Miloš Korhoň
Vedoucí oddělení správy fondu a historických fondů
Vědecká knihovna v Olomouci

Fotografie:

| Poslední úprava: 6. dubna 2016 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu