Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město omezí hazard « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Město omezí hazard

Město omezí hazard

Město omezí hazard

27. února 2013 (st)

Zastupitelé města Olomouce schválili obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her. Vedení města se po několika měsících příprav rozhodlo, že tak zásadním způsobem omezí hazard v Olomouci.

Do konce příštího roku sníží počet heren na polovinu, a to po celém městě. Z ulic také zmizí všechny světelné reklamy s herními symboly a radnice zvýší kontroly provozoven s herními automaty. Provozovatele heren navíc vedení města v deklaraci zavázalo k regulaci jejich propagace.

V souvislosti s řešením problematiky hazardu radnice zvolila strategii postupného vymístění heren z kritických lokalit na celém území města. Eliminace počtu míst má za cíl omezení negativních jevů spojených s hazardem a to včetně ochrany osob sociálně vyloučených, dětí a mladistvých, ochranu veřejného pořádku a omezení tohoto jevu s ohledem na skutečnost, že poškozuje turistický ruch.

Postup při regulaci hazardu:

A/ Redukce adres ve městě

Na návrh radních rozhodli zastupitelé města zrušit celkem 28 adres ze seznamu povolených a nepovolit žádnou z 29 provozoven, které zatím schválení od města nedostaly, ale fungují dočasně díky povolení ministerstva financí. Celkem tak klesne počet heren z původních 113 míst na 57 adres v Olomouci. Pokles se týká nejen centra města, ale i ostatních městských částí.

Současně s tím chce vedení města koncentrovat hazard do menšího počtu větších provozoven, kde je možná důslednější kontrola veřejného pořádku a dodržování zákazu hry mladistvých. I z tohoto důvodu je seznam rozšířen o 2 provozovny, budovu Hodolanského divadla a nově budovanou Galerii Šantovka. V obou těchto místech budou vybudována kasina, kde je ze zákona přísnější režim kontroly hráčů. Výměnou za to, bylo dohodnuto uzavření 4 velkých heren ještě před lhůtou danou zákonem. „Svatováclavský pivovar“ v Riegrově ulici a herna „Excalibur“ na ul. 8. května budou uzavřeny do 1.6.2013, bývalá tržnice na Kateřinské ulici a herna „U betona“ na Rejskové ulici v Hodolanech budou uzavřeny současně s otevřením dvou nových kasin.  Pokles se tak výrazně dotkne nejen centra, ale také městských částí. Konkrétně ve Starých Hodolanech bylo celkem 10 adres, po této redukci zůstanou pouze 4 místa.

„Považuji za dobrou zprávu, že se nám podařilo udělat zásadní krok na poli omezení negativních vlivů hazardních her na život ve městě, který je velmi dobrým řešením a přitom nelikviduje toto podnikání. Díky tomu nedojde ke vzniku černých heren, které bychom těžko dokázali kontrolovat,“ komentuje rozhodnutí radních i zastupitelů ve snaze redukovat hazard náměstek primátora Ivo Vlach.

B/ Regulace propagace

Jako nástroj pro regulaci propagace a omezení negativních vlivů v souvislosti s hernami prosadili radní také deklaraci provozovatelů, v níž se zavazují:

  • zajistit odstranění světelné reklamy s herními symboly, jackpotových displejů z výloh a odstranění reklamy na podávání alkoholu ke hře zdarma či s jinými výhodami
  • dbát o vnější vzhled provozovny a čistotu v jejím okolí
  • zajistit zprovoznění kamerového systému trvale snímajícího vstup do provozovny, včetně prostoru před vchodem a vnitřního prostoru provozovny
  • přijmout opatření proti rušení nočního klidu a eliminování vstupu osob mladších 18 let
  • dostavit se na výzvu statutárního města Olomouce k vyhodnocení účinnosti přijatých opatření

C/ Kontrola restauračních provozoven

V dalším kroku hodlají radní města trvat na důsledné kontrole jednotlivých restauračních provozoven, kde jsou hrací přístroje umístěny. Cílem je připravit návrh dalšího postupu, který by znamenal stavebně technické úpravy v provozovnách tak, aby byly hrací přístroje odděleny od vlastního prostoru restaurace.

Na území města Olomouce jsou umístěny výherní hrací přístroje a další herní zařízení v celkem 85 povolených provozovnách, podle výsledků kontroly se v nich nachází celkem 1 267 přístrojů. Kromě těchto provozoven je na území města celkem 29 dalších provozoven, které nejsou provozovány v souladu s obecně závaznou vyhláškou města, avšak v souladu s dříve vydaným povolením ministerstva financí. Mnoha provozovatelům tak končí smlouvy až na konci roku 2014.

Na základě novely loterijního zákona, která dala obcím právo regulovat vyhláškami provozování heren, získalo statutární město Olomouc v loňském roce z hazardu 40 miliónů korun navíc. Celkový výtěžek, který tak činil 85 miliónů korun, vedení města rozdělilo na kulturu, cestovní ruch, sport, volný čas a do sociální oblasti.

| Poslední úprava: 27. února 2013 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu