Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Nová trať napraví staré křivdy budovatelů

Nová trať napraví staré křivdy budovatelů

Nová trať napraví staré křivdy budovatelů

20. listopadu 2011 (ne)

V posledních týdnech nebylo v Olomouci diskutovanějšího tématu, než je stavba nové tramvajové trati. Primátorovi Martinu Novotnému jsme tedy položili několik otázek.

Jaký je podle vás ve stručnosti hlavní smysl stavby nové tramvajové trati?
Napravení křivdy vůči 40 tisícům občanům Olomouce, kterou způsobili socialističtí budovatelé opomenutím dopravní obslužnosti sídlišť na jihu města. Takřka polovina obyvatel města je v tomto smyslu občany druhé kategorie, kteří nemohou využívat komfort tramvajové dopravy. V době boomu automobilismu a ucpaných ulic v centrech měst jde nejen o klíčový projekt v oblasti dopravní infrastruktury, ale zároveň o projekt v tom nejlepším smyslu ekologický.

Kdy jste začal coby politik vnímat otázku tramvajového spojení na sídliště Nové Sady jako opravdu aktuální?
Přivést tramvaj na sídliště je cílem a snem všech minulých politických reprezentací, ve variantě po Rooseveltově ulici však nikdy nedošlo ani k zahájení přípravy akce s ohledem na její faktickou nereálnost. Zlomovými okamžiky bylo zahájení procesu revitalizace bývalého Mila v polovině minulého volebního období a otevření šance pro financování akce z dotací před dvěma lety.

V původním územním plánu z 80. let počítal tehdejší městský národní výbor se stavbou tramvaje v Rooseveltově ulici. Proč je podle vás vhodnější vést tramvaj podél řeky?
Díky trase přes budoucí Šantovku nemusíme tramvaj zavlékat do historických ulic, které na to nemají parametry, ani bourat celé řady domů, případně zjednosměrňovat ulice a tím dále komplikovat už tak dnes složitou dopravní situaci. Takový projekt by byl nejen finančně náročný, ale v dnešní době prakticky nerealizovatelný, protože neprosaditelný. V území Šantovky má navíc vzniknout nová městská čtvrť s kancelářemi a byty a bylo by absurdní opakovat stejnou chybu znovu a opět zapomenout na obsluhu tramvajovou dopravou.

Podél řeky je nyní neutěšená oblast, plná náletových dřevin a smetí. Kdyby na to byly peníze a neřešila by se otázka trati, teoreticky by zde šlo určitě vytvořit zelené nábřeží se stezkami pro chodce a cyklisty. Když zde pojedou tramvaje, může si nábřeží i tak udržet sympatickou tvář, kombinující přírodu s dopravní funkcí?
Nábřeží se stezkami pro chodce a cyklisty je nedílnou součástí projektu. Teprve jeho realizací dojde ke skutečné revitalizaci a kultivaci vodních toků v lokalitě a jejich rekreačnímu využití. S klidným svědomím můžu říct, že odbor životního prostředí byl vůči ostatním odborům města ve svých požadavcích velmi striktní, mimořádně striktní byl též vůči soukromému investorovi. Neuspokojíme sice ty, kteří bojují vždy proti všemu a chtěli by mít z celé lokality park, ostatním se však určitě ztvárnění území kolem vodních toků bude líbit.

Kritici nové trati o sobě dávají hlasitě slyšet. Ozval se i někdo z obyvatel Rooseveltovy ulice, kam by ekologové rádi tramvajovou trať přesunuli?
Dostal jsem v posledních týdnech řadu dopisů od obyvatel Rooseveltovy ulice a okolí, celá řada lidí mě zastavovala na náměstí či různých akcích a chtěla diskutovat o tématu. Můj dojem je jednoznačný. Naprostá většina lidí, jakýsi „common sense“ či koalice zdravého rozumu vnímá jasné výhody vedení trati přes Šantovku. Některé dopisy od místních obyvatel byly navíc paradoxní. Popletli si nositele názorů a zapřísahali radnici, aby přestala bláznit a v Rooseveltově ulici trať nestavěla.

Pustilo by se město do realizace plánů tramvajové trati, kdyby nemělo jistou finanční spoluúčast investora Šantovky a příslib dotace z tzv. švýcarských fondů? Mělo by vůbec město ekonomickou sílu vybudovat něco takového samo?
Nemám příliš rád úvahy ve stylu „coby kdyby“, šance využít revitalizace bývalého Mila pro koridor tramvajové trati je však unikátní. Určitě bychom i tak udělali maximum pro její výstavbu, připouštím ale, že finančně by šlo o hraniční téma. Cenou by bylo odložení celé řady dalších nezbytných investic. Pokud ale z celkových nákladů cca 750 mil na veškerou dopravní infrastrukturu v území na sebe více než polovinu vezme soukromý investor a ze zbytku další dvě třetiny získáme ze Švýcarských fondů, bylo by naprosto nezodpovědné takovou historickou šanci nevyužít.

Tramvajová trať má v první fázi končit u Trnkovy ulice, ve druhé ve Schweitzerově ulici. Mluví se i o třetí fázi. Ta by vedla až na Jižní ulici? Nakolik je podle vás reálné očekávat, že se podaří v řádu let uskutečnit všechny tři fáze?
Tato politická reprezentace se chce pokusit zrealizovat první etapu a zahájit či připravit k realizaci etapu druhou, která by dovedla tramvaj do srdce sídliště na Schweitzerově ulici. Vůbec nejhorší by bylo vložit mezi etapy období nečinnosti, trvající roky či desetiletí. Celé akci by to vzalo smysl. Moje vize je do pěti let první dvě etapy. Do deseti třetí.

Stojíte v čele města pět let. Řešil jste za tu dobu srovnatelně významnou investiční akci nebo je stavba tramvajové trati jasnou jedničkou?
Objemem prostředků z vlastních zdrojů města je to spíš běžná akce, připočítáme-li dotaci a podíl soukromého investora, jde o akci srovnatelnou s rekonstrukcí přednádražního prostoru. Napojení jižních sídlišť a zajištění komfortu tramvajové MHD pro velkou část obyvatel města má však strategický význam, v tom směru jde o akci „number one“.

Fotografie:

| Poslední úprava: 20. listopadu 2011 (ne)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu