Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Olomouc od 19. století po současnost << Historie města << Základní informace

Feedback