Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Geografie << Fakta a zajímavosti << Základní informace

Feedback