Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Prohlídky města << Infocentrum nabízí << Turismus

Feedback