Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Městská rada seniorů << Odborné komise << Samospráva

Feedback