Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: V. Aktualizace územně analytických podkladů (2020) << Územně analytické podklady << Územní plánování << O městě

Feedback