Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Městské standardy objektů HDV a MZI << Koncepce a metodiky << Územní plánování << O městě

Feedback