Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Soubor změn č. IX RP MPR << Regulační plány << Územní plánování << O městě

Feedback