Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Poznávací plavby << Prohlídky města << Turismus

Feedback