Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci << Městská památková rezervace Olomouc << Územní plánování << O městě

Feedback