Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Podpořené akce obnovy v jednotlivých letech << Dotační tituly pro objekty v MPR Olomouc << Městská památková rezervace Olomouc << Územní plánování << O městě

Feedback