Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: O dotačním titulu - Program regenerace MPR a MPZ << Dotační tituly pro objekty v MPR Olomouc << Městská památková rezervace Olomouc << Územní plánování << O městě

Feedback