Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Mapa MPR Olomouc a jejího ochranného pásma << Městská památková rezervace Olomouc << Územní plánování << O městě

Feedback