Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Komise protipovodňových opatření << Odborné komise << Samospráva

Feedback