Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Model dopravy města Olomouce << Územní studie << Územní plánování << O městě

Feedback