Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Komise pro místní Agendu 21 a Smart City << Odborné komise << Samospráva

Feedback