Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Komise pro Smart City a místní Agendu 21 << Odborné komise << Samospráva

Feedback