Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Soubory změn č. I.A2 a I.B ÚP Olomouc << Územní plán Olomouc << Územní plánování << O městě

Feedback