Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Rejstříky a odkazy veřejné správy << Veřejné zakázky << Podnikatelé

Feedback