Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Výkres hodnot území << III. Aktualizace územně analytických podkladů (2014) << Územně analytické podklady << Územní plánování << O městě

Feedback