Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Létání << Sportovní aktivity << Volný čas

Feedback