Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Hi-tech příležitosti, věda a výzkum << Podnikatelé

Feedback