Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Olomoucká domovní znamení << Prohlídky města << Turismus

Feedback