Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Olomoucká domovní znamení << Infocentrum nabízí << Turismus

Feedback