Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Interaktivní mapa kvality ovzduší města Olomouce << Monitoring ovzduší << Bezpečnost << Občané

Feedback