Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Výkres problémů k řešení << II. Aktualizace územně analytických podkladů (2012) << Územně analytické podklady << Územní plánování << O městě

Feedback