Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Minulá volební období << Rada města << Samospráva

Feedback