Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Pro volný čas << Projekt Bezbariérová Olomouc << Sociální služby << Občané

Feedback